Frederique Chopin au piano

Historiek van de Chopin Stichting

HISTORIEK VAN DE CHOPIN STICHTING 1999-2019.

De stichting Chopin werd opgericht in 1999, onder impuls van ZEM Jan Wojciech Piekarski ,door Chantal Lobert, Meester Jean-Claude Vanden Eynden, Prins Michel Sapieha, Micheline Briclet en Lawrence Sepulchre. Meester Joe Sepulchre en Meester Valerie Simonart advocaten bij het advocatenkantoor Liedekerke, Wolters, Waelbroeck, Kirkpatrick, heeft vrijwillig de juridische aspecten van de Stichting Chopin op zich genomen.

 

In het kader van de voorbereiding van een toetreding van Polen tot de EU, leek het vanzelfsprekend om een Stichting op te richten met als doel de zakelijke-en culturele samenwerking tussen Polen en Belgie te versterken.

 

Alle oprichters onderschreven het belang aan om jonge Poolse en Belgische muzikale beloften de nodige steun te verlenen. Deze jonge musici zijn erin geslaagd hun studies- en muziekopleidingen te combineren dankzij hun grote inspanningen en een volgehouden discipline. Ze verlaten het Conservatorium en beginnen een professionele carriere met een perspectief om te kunnen slagen en financieel onafhankelijk te worden. Deze jonge en moedige talentvolle beloften krijgen veel aandacht van onze Stichting door toekennen van muziekstages en het financieren van deze stages. Ze hebben begeleiding en steun nodig door hen te laten optreden voor en te confronteren met een publiek en hen aldus bekendheid te laten verwerven.

 

Reeds van bij de aanvang van het project, hebben belangrijke persoonlijkheden uit de muziek-en bedrijfswereld zoal Josée Deriu, Philippe Delaunois, Pascal Lizin, Bernard Joskin, Maciej Kaliski, de Gouverneur Dalem, Prinses Czwetvertynska -du bois d’aische, Veronique Bogaert, Laurent De Meyer zich ingezet voor het organiseren van concerten en dit reeds gedurende 20 jaar. Ze hebben onze Raad van Bestuur mede opgericht en de doelstellingen van onze Stichting gerealiseerd.

 

De Stichting Chopin was partner van Europalia Polska 2001. In 2013 werd de Chopin Stichting gelauwerd door de Poolse Minister van Cultuur: OH met het “Verdienstelijk ere-ordeteken van de Poolse Cultuur”.

 

In 2019 vieren wij het20 jarig bestaan van de Stichting en de Raad van Bestuur verwelkomt Gravin Komorowska-Mous de Rolley en Catherine Sabbe. Tevens verwelkomt de Stichting als muzikale raadgeefster Eliane Reyes en Chantal Anciau, Pascale Blondiaux en Nadia Zdero als raadgeefsters. De leden van de Raad van Bestuur en adviseurs verbinden er zich vrijwillig toe, jonge musici te helpen slagen in hun toekomstambities. De Raad van Bestuur bedankt eveneens de Ere-Voorzitter Meester Jean Claude Van Den Eynden, Veronique Bogaert, Eliane Reyes voor hun blijvende inzet als muzikale ondersteuning. De Stichting Chopin is vereerd door de aanwezigheid en de deelname aan alle evenementen van de opeenvolgende Ambassadeurs, ZEM Piekarski, ZEM Byczewski, ZEM Czarlewski, ZEM Harazim. Eveneens dank aan de huidige Ambassadeur ZEM Artur Orzechowski voor zijn welwillendheid en goede raad. De Raad van Bestuur bedankt de Excellenties voor hun vertrouwen, hun bescherming en inzet gedurende 20 jaar.

 

De Raad van Bestuur en de raadgevers zouden vereerd zijn U te mogen ontvangen tijdens ons Galadiner op 7 december 2019 (te Brussel). Wij danken U, alsook in naam van onze jonge Talenten om het Chopin-project te willen steunen door lid te worden van onze Stichting. Zo helpt U hen zowel financieel en moreel bij hun muzikale ontwikkeling.