Frederique Chopin au piano

STICHTING STIFTUNG

Historiek van de Fondation Chopin Stichting Stiftung

FONDATION STICHTING STIFTUNG CHOPIN 1999-2021.

De Fondation Chopin VZW werd opgericht in 1999, onder impuls van ZEM Jan Wojciech Piekarski , door  Mevrouw Chantal Lobert, Meester Jean-Claude Vanden Eynden, Prins Michel Sapieha, Mevrouw Micheline Briclet en Mijnheer Lawrence Sepulchre.

Het advocatenkantoor Liedekerke, Wolters, Waelbroeck, Kirkpatrick, heeft vrijwillig de juridische aspecten van de Stichting Chopin op zich genomen.

In het kader van de voorbereiding van een toetreding van Polen tot de EU, leek het vanzelfsprekend om een Stichting op te richten met als doel de zakelijke-en culturele samenwerking tussen Polen en België te versterken.

Alle oprichters onderschreven het belang om jonge Poolse en Belgische muzikale beloften de nodige steun te verlenen.

Deze jonge musici zijn erin geslaagd hun studies- en muziekopleidingen te combineren dankzij hun grote inspanningen en volharding.

Ze verlaten het Conservatorium en beginnen een professionele carrière met een perspectief om te kunnen slagen en financieel onafhankelijk te worden.

Deze jonge en moedige talentvolle beloften krijgen veel aandacht van onze Stichting door toekennen van muziekstages en het financieren van deze stages.

Ze hebben begeleiding en steun nodig door hen te laten optreden voor en te confronteren met een publiek en hen aldus bekendheid te laten verwerven.

Reeds van bij de aanvang van het project, hebben belangrijke persoonlijkheden uit de muziek-en bedrijfswereld zoals Mevrouw Josée Deriu, Mijnheer Philippe Delaunois, Mijnheer Pascal Lizin, Mijnheer Bernard Joskin, Mijnheer Maciej Kaliski, de Gouverneur Dalem, Prinses Czwetvertynska -du bois d’aische, Mevrouw Veronique Bogaert, Mijnheer Laurent De Meyer zich ingezet voor het organiseren van concerten en dit reeds gedurende 20 jaar.                  Ze hebben onze Raad van Bestuur mede opgericht en de doelstellingen van onze Stichting gerealiseerd.

1999-2021

De Stichting Chopin was partner van Europalia Polska 2001.

In 2013 werd de Chopin Stichting gelauwerd door de Poolse Minister van Cultuur: OH met het “Verdienstelijk Ere-Ordeteken van de Poolse Cultuur”

Sinds juni 2019 is de VZW Fondation Chopin de “Fondation Stichting Stiftung Chopin”geworden, een Nationale Private Stichting met als oprichters de Ambassade van de Republiek Polen, vertegenwoordigd door ZEM Artur Orzechowski, Meester Jean-Claude Vanden Eynden, Mevrouw Chantal Lobert, Mevrouw Josée Deriu, Mijnheer Philippe Delaunois en de VZW Fondation Chopin.

In 2019 vieren wij het 20- jarig bestaan van de Stichting en de Raad van Bestuur verwelkomt Gravin Rosa Komorowska-Maus de Rolley en Mevrouw Catherine Sabbe. Tevens verwelkomt de Stichting als muzikale adviseur Mevrouw Eliane Reyes en Mevrouw Chantal Anciau, Mevrouw Pascale Blondiaux, Mevrouw Nadia Zdero en Mevrouw Colette Fuchs Lejeune als adviseurs. De leden van de Raad van Bestuur en adviseurs verbinden er zich vrijwillig toe, jonge musici te helpen slagen in hun toekomstambities.

De Raad van Bestuur bedankt eveneens de Erevoorzitter Meester Jean Claude Vanden Eynden, Mevrouw Veronique Bogaert, Mevrouw Eliane Reyes voor hun blijvende inzet als muzikale ondersteuning.

De Stichting Chopin is vereerd door de aanwezigheid en de deelname aan alle evenementen van de opeenvolgende Ambassadeurs, ZEM Piekarski, ZEM Byczewski, ZEM Czarlewski, ZEM Harazim .

Eveneens dank aan de huidige Ambassadeur ZEM Artur Orzechowski voor zijn welwillendheid en goede raad.

De Raad van Bestuur bedankt de Excellenties voor hun vertrouwen, hun bescherming en inzet gedurende 20 jaar.

Wij danken U, alsook in naam van onze jonge Talenten om het Chopin-project te willen steunen door lid te worden van onze Stichting.

Zo helpt U hen, zowel financieel en moreel, bij hun muzikale ontwikkeling.

RAAD VAN BESTUUR

Meester Jean-Claude Vanden Eynden : Erevoorzitter

Mevrouw Chantal Lobert : Voorzitter en Gedelegeerd Bestuurder

Mevrouw Josée Deriu: Vice -Voorzitter

De Heer Philippe Delaunois: bestuurder en Penningmeester

De Heer Jean Charles Wibo : bestuurder

Gravin Rosa Komorowska: bestuurder

Mevrouw Veronique Bogaert: bestuurder

Mevrouw Catherine Sabbe: bestuurder

De Heer Pascal Lizin: bestuurder

De Heer Bernard Joskin; bestuurder

De Heer Baudouin Theunissen: bestuurder

Ere-Bestuurders

ZEM Artur Orzechowski

Mevrouw Micheline Briclet

De Heer Lawrence Sepulchre

Prins Michel Sapieha (+)

Prinses Isabelle Czwetvertynska (+)

De Gouverneur Amand Dalem (+)

De Heer Maciej Kaliski

De Heer Laurent De Meyer

Adviseurs

Mevrouw Eliane Reyes

Mevrouw Pascale Blondiaux

Mevrouw Chantal Anciau

Mevrouw Nada Zdero

Mevrouw Colette Fuchs-Lejeune

 

MEMBERSHIP 2021 FONDATION STICHTING STIFTUNG CHOPIN

Beste vrienden van de Fondation Stichting Stiftung Chopin,

Beste Melomanes Vrienden,

De Fondation Stichting Stiftung Chopin is zeer gelukkig elk jaar nieuwe leden te verwelkomen. Het is gebaseerd op vrijwilligerswerk en financieel ondersteund door uw vrijgevigheid en dat sinds “20 jaar” dankzij de organisatie van concerten en een jaarlijkse bijdrage van 40 € die wordt geschonken door onze trouwe partners of van 100 € die wordt geschonken door onze loyale ereleden. Dit lidmaatschap maakt het mogelijk om per email of per post op de hoogte te worden gehouden van de organisatie van onze concerten.

Dankzij uw financiële steun en dankzij uw aanwezigheid, kunnen wij piano-en vioollessen financieren voor jonge Poolse en Belgische talenten.

Door Affiliate Member of Honorary Member 2021 te worden, zult u het genoegen hebben om onze jonge talenten te ontdekken tegen voordelige voorwaarden. We zouden het zeer op prijs stellen als je ons zou helpen samen door te gaan met het ontwikkelen van deze prachtige missie die we met de genereuze steun van ZEM Artur Orzechowski , de Boardleden en onze adviseurs, alle vrijwilligers, mogen aannemen.

De Heer en/of Mevrouw……………………………………………….

Vennootschap…………………………………………………………

Adres…………………………………………………………………

E-mailadres en mobiel………………………………………………….

Wenst een factuur 0 ja  0 neen (A.U.B zenden  mail:chantallobert@yahoo.com)

Stort (en) 40 € (Affiliate Member) of 100 € (Honorary Member) op de rekening

BNP Fortis van de FONDATION STICHTING STIFTUNG CHOPIN :PARIBAS FORTIS : IBAN BE08 0018-6526-2813 Bic:GEBABEBB. Bedankt voor het ondersteunen van onze jonge muzikale talenten.

 

SPONSORING 2021-2022

Mevrouw, Mijnheer, beste vrienden van de F.S.S. Chopin,

De Fondation Stichting Stiftung Chopin (afgekort F.S.S. Chopin) vervult haar missie dankzij uw genereuze steun. De raad van bestuur bestaat uit vrijwilligers en de activiteiten, zoals concerten, galadîners en conferenties die worden georganiseerd door de F.S.S. Chopin, worden georganiseerd met als bedoeling studiebeurzen toe te kennen aan jonge talentvolle virtuozen.         Wij doen een beroep op uw welwillendheid en stellen volgende sponsorings- mogelijkheden voor:

MAJOR SPONSOR :   5 000 €

1 Een concert, georganiseerd in naam van de Sponsor door de F.S.S. Chopin, op een locatie gekozen in gezamenlijk overleg en in de taal (of talen) naar keuze.

2 De Sponsor in overleg met de F.S.S. Chopin, of de F.S.S. Chopin zelf, kiest een jonge Belgische of Poolse muzikant die het concert zal geven.

3 Het logo van de Sponsor zal op de uitnodiging, het programmaboekje en de website van de F.S.S. Chopin staan.

4 Tijdens het concert dat in naam van de Sponsor wordt georganiseerd, zal de Sponsor een woordje kunnen zeggen indien gewenst, om de eigen onderneming of activiteit te belichten. De Sponsor zal twintig plaatsen toekennen die worden toegewezen aan de leden van de F.S.S. Chopin.

5 Een receptie is inbegrepen in deze sponsoring. Indien de Sponsor een buffet of een walking dinner wenst, kan de F.S.S. Chopin dit organiseren mits een supplement wordt betaald dat met de Sponsor wordt overeengekomen.

GOLD SPONSOR :     2 500 €

1 Tijdens een concert dat door de F.S.S. Chopin wordt georganiseerd, zal de Sponsor geciteerd worden als peter of meter van een jonge muzikale laureaat.

Die laureaat wordt voorgesteld door de raad van bestuur van de F.S.S. Chopin en zal kunnen beschikken over een studiebeurs om een vervolg van de opleiding mogelijk te maken. De laureaat zal met goedkeuring van de Sponsor worden geselecteerd.

2 De belangrijkste talen zijn het Nederlands en/of Frans, met een welkomstwoord in het Pools, Engels en het Duits.

3 Het logo van de Sponsor en de naam van de onderneming zullen in het programmaboekje staan en op de website van de F.S.S. Chopin in de taal naar keuze van de Sponsor.

4 De F.S.S. Chopin zal twintig plaatsen aanbieden aan de genodigden van de Sponsor.

SILVER SPONSOR:    1 500 €

1 Een jonge laureaat die door de raad van bestuur van de F.S.S. Chopin wordt aangeduid, zal na akkoord met de Sponsor een studiebeurs worden toegewezen.

2 De voorstelling van het concert zal in vijf talen gebeuren: vooral in het Nederlands en in het Frans, met een welkomstwoord in het Pools, Engels en het Duits.

3 Tijdens een concert georganiseerd door de F.S.S. Chopin zal de onderneming van de Sponsor vermeld worden in het programmaboekje en het logo van de onderneming zal op de website geplaatst worden.

4. Vier plaatsen zullen worden aangeboden aan de Sponsor.

DIAMOND SPONSOR gedurende 1 jaar: 10 000 €

1. Verschillende beurzen worden toegekend aan verschillende en uitzonderlijke jonge talentvolle muzikanten, die worden aangeduid door de raad van bestuur  van de F.S.S. Chopin op voorspraak van Meester Jean-Claude Vanden Eynden en Mevrouw Veronique Bogaert, en in overleg met de Sponsor; en/of jong talent zal worden voorgesteld door de Sponsor.

2. De Sponsor zal voorrang krijgen om de sponsoring te hernieuwen, waarvan de duur zal worden vastgelegd in gezamenlijk overleg tussen de raad van bestuur en de Sponsor.

3. De F.S.S. Chopin verbindt zich ertoe geen sponsoring te vragen of publiciteit te maken voor een onderneming die concurrerend is met die van haar hoofdsponsor gedurende de sponsoringsduur.

4. De taal of de talen die worden gehanteerd tijdens de voorstelling van het concert, voor de uitnodigingen, de programmaboekjes en de reclame, zal worden gekozen door de Sponsor.

5. Een concert kan georganiseerd worden in naam van de Sponsor met het jong talent dat zal worden geselecteerd als uitvoerder, dit aan het einde van de lessen die werden toegekend gedurende het jaar. De Sponsor zal beschikken over veertig plaatsen die worden aangeboden tijdens dit concert.

6.De Sponsor zal de mogelijkheid krijgen de eigen onderneming voor te stellen aan het publiek. Deze zal op de website van de F.S.S. Chopin vermeld blijven met een link naar de onderneming en in alle programmaboekjes van evenementen die door de F.S.S. Chopin worden georganiseerd gedurende de duurtijd van de sponsoring.

Indien U wenst bij te dragen tot dit sponsoringsprogramma, aarzelt niet Mevrouw Chantal Lobert en/of Mevrouw Josée Deriu op de volgende emailadressen te contacteren:

chantallobert@yahoo.com GSM 0475 605041 en/of

deriu.josee@gmail.com  GSM 0475 702084