Frederique Chopin au piano

STICHTING STIFTUNG

Historiek van de Fondation Chopin Stichting Stiftung

FONDATION STICHTING STIFTUNG CHOPIN 1999-2019.

De Fondation Chopin VZW werd opgericht in 1999, onder impuls van ZEM Jan Wojciech Piekarski , door Mevrouw Chantal Lobert, Meester Jean-Claude Vanden Eynden, Prins Michel Sapieha, Mevrouw Micheline Briclet en Mijnheer Lawrence Sepulchre.

Het advocatenkantoor Liedekerke, Wolters, Waelbroeck, Kirkpatrick, heeft vrijwillig de juridische aspecten van de Stichting Chopin op zich genomen.

In het kader van de voorbereiding van een toetreding van Polen tot de EU, leek het vanzelfsprekend om een Stichting op te richten met als doel de zakelijke en culturele samenwerking tussen Polen en België te versterken.

Alle oprichters onderschreven het belang om aan jonge Poolse en Belgische muzikale beloften de nodige steun te verlenen.

Deze jonge musici zijn erin geslaagd hun studies en muziekopleidingen te combineren dankzij hun grote inspanningen en een volgehouden discipline.

Ze verlaten het Conservatorium en beginnen een professionele carrière met een perspectief om te kunnen slagen en financieel onafhankelijk te worden.

Deze jonge en moedige talentvolle beloften krijgen veel aandacht van onze Stichting door het toekennen van muziekstages en het financieren van deze stages.

Ze krijgen begeleiding en steun door hen te laten optreden voor en te confronteren met een publiek en hen aldus bekendheid te laten verwerven.

Al van bij de aanvang van het project, hebben belangrijke persoonlijkheden uit de muziek-en bedrijfswereld zoals Mevrouw Josée Deriu, Mijnheer Philippe Delaunois, Mijnheer Pascal Lizin, Mijnheer Bernard Joskin, Mijnheer Maciej Kaliski, de Gouverneur Dalem, Prinses Czwetvertynska -du bois d’aische, Mevrouw Veronique Bogaert, Mijnheer Laurent De Meyer zich ingezet voor het organiseren van concerten en dit al 20 jaar. Ze hebben onze Raad van Bestuur mede opgericht en de doelstellingen van onze Stichting gerealiseerd.

 

1999-2019

De Stichting Chopin was partner van Europalia Polska 2001.

In 2013 werd de Chopin Stichting gelauwerd door de Poolse Minister van Cultuur: OH met het “Verdienstelijk Ere-Ordeteken van de Poolse Cultuur”.

 

Sinds juni 2019 is de VZW Fondation Chopin de “Fondation Stichting Stiftung Chopin”geworden, een Nationale Private Stichting met als oprichters de Ambassade van de Republiek Polen, vertegenwoordigd door ZEM Artur Orzechowski, Meester Jean-Claude Vanden Eynden, Mevrouw Chantal Lobert, Mevrouw Josée Deriu, Mijnheer Philippe Delaunois en de VZW Fondation Chopin.

In 2019 vieren wij het 20- jarig bestaan van de Stichting en de Raad van Bestuur verwelkomt Gravin Rosa Komorowska-Maus de Rolley en Mevrouw Catherine Sabbe. Tevens verwelkomt de Stichting als muzikale adviseur Mevrouw Eliane Reyes en Mevrouw Chantal Anciau, Mevrouw Pascale Blondiaux, Mevrouw Nadia Zdero en Mevrouw Colette Fuchs Lejeune als adviseurs.De leden van de Raad van Bestuur en adviseurs verbinden er zich vrijwillig toe, jonge musici te helpen slagen in hun toekomstambities.

De Raad van Bestuur bedankt eveneens de Erevoorzitter Meester Jean Claude Vanden Eynden, Mevrouw Veronique Bogaert, Mevrouw Eliane Reyes voor hun blijvende inzet als muzikale ondersteuning.

De Stichting Chopin is vereerd door de aanwezigheid en de deelname aan alle evenementen van de opeenvolgende Ambassadeurs, ZEM Piekarski, ZEM Byczewski, ZEM Czarlewski, ZEM Harazim .

Eveneens dank aan de huidige Ambassadeur ZEM Artur Orzechowski voor zijn welwillendheid en goede raad.

De Raad van Bestuur bedankt de Excellenties voor hun vertrouwen, hun bescherming en inzet gedurende 20 jaar.

Wij danken U, alsook in naam van onze jonge Talenten om het Chopin-project te willen steunen door lid te worden van onze Stichting.

Zo helpt U hen, zowel financieel en moreel, bij hun muzikale ontwikkeling.

RAAD VAN BESTUUR

Meester Jean-Claude Vanden Eynden : Erevoorzitter

Mevrouw Chantal Lobert : Voorzitter en Gedelegeerd Bestuurder

Mevrouw Josée Deriu: Vice -Voorzitter

De Heer Philippe Delaunois: bestuurder en Penningmeester

Gravin Rosa Komorowska: bestuurder

Mevrouw Veronique Bogaert: bestuurder

Mevrouw Catherine Sabbe: bestuurder

De Heer Pascal Lizin: bestuurder

De Heer Bernard Joskin; bestuurder

De Heer Baudouin Theunissen: bestuurder

 

Ere-Bestuurders

ZEM Artur Orzechowski

Mevrouw Micheline Briclet

De Heer Lawrence Sepulchre

Prins Michel Sapieha (+)

Prinses Isabelle Czwetvertynska (+)

De Gouverneur Amand Dalem (+)

De Heer Maciej Kaliski

De Heer Laurent De Meyer

 

Adviseurs

Mevrouw Eliane Reyes

Mevrouw Pascale Blondiaux

Mevrouw Chantal Anciau

Mevrouw Nada Zdero

Mevrouw Colette Fuchs-Lejeune

MEMBERSHIP 2020

Beste vrienden van de Fondation Stichting Stiftung Chopin,

Beste Melomanes Vrienden,

 

De Fondation Stichting Stiftung Chopin is zeer gelukkig elk jaar nieuwe leden te verwelkomen. Ze is gebaseerd op vrijwilligerswerk en financieel ondersteund door uw vrijgevigheid en dat sinds “20 jaar” dankzij de organisatie van concerten en een jaarlijkse bijdrage van 40 € die wordt geschonken door onze trouwe partners of van 100 € die wordt geschonken door onze loyale ereleden. Dit lidmaatschap maakt het mogelijk om per e-mail of per post op de hoogte te worden gehouden van de organisatie van onze concerten.

Dankzij uw financiële steun en dankzij uw aanwezigheid, kunnen wij piano-en vioollessen financieren voor jonge Poolse en Belgische talenten.

Door Affiliate Member of Honorary Member 2020 te worden, zult u het genoegen hebben om onze jonge talenten te ontdekken tegen voordelige voorwaarden. We zouden het zeer op prijs stellen als u ons zou helpen samen verder te gaan met het ontwikkelen van deze prachtige missie die we met de genereuze steun van ZEM Artur Orzechowski , de Boardleden en onze adviseurs, alle vrijwilligers, mogen uitvoeren.

 

De Heer en/of Mevrouw……………………………………………….

Vennootschap…………………………………………………………

Adres…………………………………………………………………

E-mailadres en mobiel…………………………………………………..

Wenst (wensen) een factuur             0 ja           0 neen

 

Stort (en) 40 € (Affiliate Member) of 100 € (Honorary Member) op de rekening

BNP Fortis van de FONDATION STICHTING STIFTUNG CHOPIN :

PARIBAS FORTIS : IBAN BE08 0018 6526 2813 BIC GEBABEBB.

Bedankt voor het ondersteunen van onze jonge muzikale talenten.